Woensdag 21 september 2016 EU Privacy avond 1: Informatieavond Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Privacywerkgroep nodigt u uit om aanwezig te zijn op de informatieavond over de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 wordt van kracht in heel Europa. Spreker: David Korteweg van Bits of Freedom. Datum: Woensdag 21 september 2016. Locatie: Landelijk Bureau, Oudegracht 312 Utrecht. Inloop 19:30. Aanvang 20:00. Aanmelding is verplicht en kan gedaan worden door een email te sturen naar werkgroepprivacy@groenlinks.nl
 

Onze wereld draait om persoonsgegevens. In ruil voor persoonsgegevens worden diensten goedkoper of zelfs gratis aangeboden. Om onze fundamentele vrijheden te waarborgen heeft de EU de regels over bescherming van persoonsgegevens bijgewerkt en deze nieuwe regels zullen in alle lidstaten gaan gelden. Er zal voor 25 mei 2018 veel moeten veranderen in onze manier van omgaan met persoonsgegevens. Deze veranderingen zullen effect hebben op alle niveaus van de samenleving. 

Deelname door leden van de lokale afdelingen wordt sterk geadviseerd.

Wil je aanwezig zijn? Stuur dan een email naar werkgroepprivacy@groenlinks.nl

Deze avond is de eerste avond in de reeks van twee avonden georganiseerd door de Privacywerkgroep in het najaar van 2016. De tweede avond is een paneldiscussie met Facebook en Microsoft en zal plaats vinden op donderdag 20 oktober.