Afdeling

Een werkgroep is een goede manier om invloed uit te kunnen oefenen binnen GroenLinks. Maar hoe doet de Werkgroep Privacy dat?

Privacy staat voor vrijheid en vertrouwen en is daarmee fundamenteel voor een democratie.
 
Het doel van de landelijke werkgroep Privacy is binnen GroenLinks het in stand houden van het debat over privacy. 
Onze methodes zijn:
  • Het op de hoogte blijven van de actualiteiten rond Privacy en op verzoek, het op de hoogte houden van leden over deze actualiteiten.
  • Het organiseren van activiteiten die ervoor zorgen dat leden in aanraking komen met het debat over Privacy. Van deze activiteiten verslag doen op de webpagina en op verzoek, het op de hoogte houden van leden over deze activiteiten.
  • Het op de hoogte houden van woordvoerders binnen GroenLinks die zich met Privacy bezig houden, over de activiteiten van de werkgroep en op verzoek, het faciliteren van deze woordvoerders.

Word jij hier enthousiast van? Of heb je andere ideeen? Neem dan contact met ons op via werkgroepprivacy@groenlinks.nl